Program

DAN 1, 20.1., četvrtak
16.30 – 17.00 Otvorenje

Miljenka Buljević, Operation City

Emina Višnić, POGON

Jasen Mesić, Ministar kulture Republike Hrvatske

17.00 – 18.30 Kultura pod pritiskom: Jim McGuiganVesna Čopič, predavanja i razgovor, moderira Emina Višnić
19.00 – 20.30 Predavanje: Boris Buden: Kritika institucija ne može, naravno, zamijeniti kritiku politike

moderira Petar Milat

21.00 – 23.00 Koktel dobrodošlice
DAN 2, 21.1., petak
09.30 – 10.00 Jutarnja dobrodošlica: kava i čaj
10.00 – 10.15 Uvod u dan (Katarina Pavić)
10.15 – 10.30 Prezentacija: Tomislav Medak & Zvonimir DobrovićPOGON
10.30 – 12.30 Istražujući otvorenost – institucionalna inovacija i javni resursi: Pregled praksi, dio 1., diskusija

moderira Emina Višnić

12.30 – 14.00 Ručak
14.00 – 15.30 Istražujući otvorenost – institucionalna inovacija i javni resursi: Pregled praksi, dio 2., diskusija

Uvodna prezentacija: Meta ŠtularDruga šansa

moderira Emina Višnić

15.45 – 17.30 Komparativni pogled: kulturne institucije u postjugoslavenskim transformacijama. Diskutiraju: Vesna Čopič, Branka ĆurčićSuzana Milevska, Blaž Peršin, Mirko Petrić & Andrea Zlatar Violić; komentiraju: Jim McGuigan & Boris Buden; moderira: Davor Mišković
18.00 – 19.30 Predavanje: Miško Šuvaković: Status i prioriteti institucionalne kritike umetnosti

moderira Petar Milat

DAN 3, 22.1., subota
12.30 – 13.30 Ručak + kava i čaj dobrodošlice
13.30 – 13.45 Uvod u dan (Katarina Pavić)
13.45 – 15.45 Istražujući otvorenost – institucionalna inovacija i javni resursi: Pregled praksi, dio 3., diskusija.

Uvodna prezentacija: Iskra GeshoskaRaškolovano obrazovanje

moderira Emina Višnić

16.00 – 17.30 Sanja Iveković & Suzana Milevska u razgovoru

moderira: Tomislav Medak

18.00 – 19.30 Predavanje: Simon Sheikh: Instituiranje institucije

moderira Petar Milat

19.30 KONTEJNER: tulum povodom 10. rođendana
DAN 4, 23.1., nedjelja
10.30 – 11.00 jutarnja dobrodošlica: kava i čaj
11.00 – 11.15 Uvod u dan (Katarina Pavić)
11.15 – 13.15 Otvorena diskusija
13.15 – 13.45 Daljnji koraci: Katja PraznikIskra Geshoska
13.45 – 14.00 Zaključci

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.