O konferenciji

Konferencija Otvorene institucije je pokušaj ponovnog sagledavanja institucionalnog pejzaža kulture. Kako preoblikovati kulturne institucije, javne resurse i kulturnu javnu sferu ne bismo li se uspješno suočili s izazovima potržišnjenja kulture, politike štednje i institucionalnog zatvaranja?

U našoj sredini tijekom 1990-ih javne kulturne institucije svrstale su se uz nacionalistički identitarni projekt i time zadržale čvrstu kontrolu nad kulturnim sistemom. Istovremeno, na tragu antiratnog aktivizma, borbe za ljudska prava i drugih društvenih pokreta, pojavljuju se nezavisni kulturni akteri koji s vremenom uspostavljaju paralelnu, dinamičnu umjetničku i kulturnu scenu. Tijekom 2000-ih, sa slomom političkog projekta izgradnje nacionalnog identiteta, javne institucije ne pokušavaju uloviti korak s novim društvenim i kulturnim tendencijama, već se vraćaju svojim starim institucionalnim politikama.

Ova konferencija je provokacija na preispitivanje institucionalne forme, ona otvara pitanja kakvu bi ulogu mogle i trebale igrati progresivne kulturne institucije, organizacije, prostori, inicijative i projekti diljem Europe i drugdje. Njena tema – otvorene institucije – odražava dvostruki zahtjev: otvoriti nove oblike institucija i učiniti stare institucije otvorenijima prema njihovom umjetničkom polju i društvenom kontekstu. Naša je želja raspraviti pitanja i teme pristupa resursima, institucionalne politike, institucionalne kritike i društvenog djelovanja institucija koji bi nam mogli otvoriti horizont za razumijevanje mogu li i kako kulturne institucije povratiti svoju djelatnu ulogu u javnoj sferi.

U formi predavanja, razgovora i debata u konferenciji će okupiti istaknute teoretičare, stručnjake, umjetnike i praktičare: Boris Buden, Vesna Čopič, Branka ĆurčićSanja IvekovićJim McGuigananaSuzane MilevskeBlaž Peršin, Mirko Petrić, Simon Sheikh, Miško ŠuvakovićAndrea  Zlatar Violić. Poseban naglasak konferencije stavljen je na sagledavanje praksi u upravljanju kulturnom infrastrukturom, u čemu će sudjelovati oko 30 institucija i organizacija. Jezik konferencije je engleski.

Konferenciju organiziraju Operacija Grad i POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Konferencija je dio projekta “Otvorene institucije – nova mjesta susretanja kulture i građana” kojeg su razvili i provode tri partnera: Operacija Grad (Zagreb), Asocijacija (Ljubljana) i Kontrapunkt (Skopje).

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.